همه چیز درباره انکوباتور آزمایشگاهی|خرید- فروش- قیمت

 

انکوباتور Hclhda

تجهیزات آزمایشگاهی- انکوباتور آزمایشگاهی (Incubator)

قیمت انواع انکوباتور آزمایشگاهی

تاریخچه انکوباتور: INCUBATOR HISTORY
در طــی قـرن نـوزده مـیـلادی، پـزشـکـان آغـاز بـه استفاده از انکوباتور برای نگهداری و نجات جان نوزادانی کردند که در بارداری زیر ۳۷ هفته به دنیا آمـده بـودنـد اولین انـکـوباتور نوزاد در سال ۱۸۸۴ در پاریس توسط پزشک کودکان فیلیپینی فیدل موندو اختراع شد  که با چراغ نـفـتـی گرم می شد. در سال ۱۹۳۳ Julius H. Hess آمـریـکـایی اولین انکوباتور نوزاد را که به صورت الکتریکی گرم می شد طراحی کرد. انـکوباتورهای آزمایشگاهی برای اولین بار در قـرن بـیـسـتـم بـوجود آمدند و پزشکان دریافتند که مـــی‌تـــوان از آن هـــا بـــرای شــنــاســایــی پــاتــوژن هــا (باکتری‌های مسبب بیماری) در مایعات بدن بیمار و تشخیص صحیح تر اختلالات استفاده کرد.
تعریف انکوباتور
یک دستگاه آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها به کار می رود.این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد اورگانیسم های زنده فراهم می کند. برخي انكوباتورها قابليت پايين آوردن دما را نيز دارند (مانند يخچال) برخي ديگر نيز قادر به كنترل رطوبت يا سطح 2CO هستند.

انواع انکوباتورهای آزمایشگاهی 
1- انکوباتورهای استاندارد: انکوباتورهایی هستند که قابلیت گرم کردن تا دمای 80 درجه بالاتر از دمای محیط را دارا میباشند.
2- انکوباتورهای خنک کننده: انکوباتورهایی هستند که دمایی پائین تر از دمای محیط را تامین می کنند.
3- انکوباتورهای مرطوب کننده: انکوباتورهایی هستند که علاوه بر کنترل دما قابلیت کنترل رطوبت محفظه داخلی را نیز دارا میباشند.
4- انکوباتورهای دی اکسید کربن: انکوباتورهایی هستند که در موارد بیولوژیک کاریرد دارند. و عـلاوه بـر کـنـتـرل دمـا بـرای تـامـین درصد خاصی از دی اکسید کربن (مثلا ۵)% داخل محفظه انـکـوبـاتـور بـه کـار گـرفـتـه مـی شـونـد.( بهترین انواع انکوباتورهای ۲CO آن ها هستند کــه مـحـفـظــه داخـلــی انـکـوبـاتـور بـه قـسـمـت هـای کوچک تر با درب های مجزا تقسیم شده اند که در صـورت وجـود آلـودگـی در یـک قـسـمـت بـه سـایر قسمت ها انتقال داده نمی شود).
5- انکوباتورهای ارتعاشی: انکوباتورهایی هستند که علاوه بر کنترل دمای محفظه، قابلیت تکان دادن فلاسک ها به صورت اوربیتالی یا دایره ای را دارد و اکثرا قابلیت خنک‌کنندگی در دمایی پایین تر از دمای محیط را دارند.

تفاوت انکوباتور آزمابشگاهی با فور(آون)
دستگاه انکوباتور آزمایشگاهی و فور آزمایشگاهی ( آون آزمایشگاهی ) کاملا با هم متفاوت بوده ولی متاسفانه در اکثر مواقع این دو دستگاه اشتباهی خریداری می شود. انـکـوبـاتـورهـا بـا فـر هـای آزمـایـشـگـاهی )oven( تـفاوت دارند. چرا که حداکثر دمای تولید شده با انکوباتورها ۱۰۰ درجه سانتی گراد است و این در حـالـی اسـت کـه فـرهـای آزمایشگاهی توانایی بالا بـردن دمـا تـا ۳۰۰ درجـه و حـتـی در بـرخـی فرهای خاص تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد را نیز دارند.
1- دستگاه انکوباتور آزمایشگاهی یک ابزار آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها به کار می رود.
2-  محدوده دمایی انکوباتور آزمایشگاهی از 35+ درجه سانتیگراد ( در انکوباتور یخچالدار از 5- درجه سانتی گراد ) تا 65+  می باشد.
3- دقت دستگاه بسیار بالا بوده.
4- داشتن تایمر چندان مهم نیست.
5- دارای درب شیشه ای یا پنجره شیشه ای می باشد تا بتوان داخل دستگاه را مشاهده کرد.

 
انواع انکوباتور ممرت
 
دستگاه  فور آزمایشگاهی  دستگاهی برای ضدعفونی و استریلیزاسیون تجهیزات و وسایل فلزی به کار می رود.
1- محدوده دمایی قابل کنترل از تقریبا 70+ درجه سانتی گراد تا 250+ درجه سانتی گراد می باشد.
2- دقت چندان مهم نیست و دستگاه ، گاها تا 5 درحه سانتی گراد اختلاف دمایی ، گواهی استاندارد و کالیبراسیون دریافت می کند.
3- داشتن تایمر حتمی و قطعی می باشد.
4- قدرت المنت دستگاه فور آزمایشگاهی بسیار بالا بوده و مصرف برق آن نیز نسبت به انکوباتور بیشتر می باشد.

نکات ضروری کار با دستگاه انکوباتور
1- سـطحی که انکوباتور قرار داده می شود بـایـد صـاف و در حال تعادل باشد.
2- انکوباتور در نزدیک درهای اصلی یا جریانات هوائی و هواکش ها قرار نگیرند.
3- از گذاشتن مواد فرار یا قابل اشتعال(اتر، بنزین، الکل ، پروپان) درانکوباتور خودداری شود
4- تعویض به موقع ظرف آب داخل دستگاه، در انکوباتور های کشت سلولی بسیار ضروری می باشد. برای پر کردن محفظه آب باید از آب تقطیر شده یا خالص استفاده کرد. بـهـتــر اســت بــرای جـلـوگـیـری از رشـد قـارچ هـا و کـپــک‌هــا در آب داخــل انـکــوبــاتـور، مـقـدار کـمـی سولفات مس یا ساولون ریخته شود.
5- دمای مناسب برای محیطی که انکوباتور در آن قـرار دارد حدود ۳۰ درجه سانتیگراد است
6- از قرار دادن انکوباتور در جای مرطوب و خیلی گرم پرهیز شود چراکه این شرایط برای رشد باکتری ها بسیار مناسب است
7- برای تمیز کـردن انـکـوبـاتـور بـهـتـریـن مـاده الـکـل ۷۰ % اسـت.
8- قـفـسـه هـا و دیـواره های دستگاه همواره باید خـشـک بـاشـد و از بـاز مـانـدن درب دسـتـگـاه برای مـدت طـولانـی پرهیز شود چراکه در این صورت رطـوبـت مـوجود در انکوباتور به صورت قطرات آب در آمده و محیط مناسبی برای رشد باکتری ها، قارچ ها و مخمرها ایجاد می شود.

نحوه نگهداری دستگاه انکوباتور
• تمامی انکوباتورها بور ماهانه با محلول صابون تمیز و ضدعفونی شوند.
• منبع برق، پریز و کلیدهای روشن/ خاموش هر روز بررسی گردد.
• دمای تنظیمی دستگاه (Set Point) بررسی شود.
• حرارت انکوباتور با دماسنجکالیبره، بطور روزانه اندازه گیری و ثبت گردد.
• به منظور موارد ایمنی، کپسول های C02 باید بصورت ایستاده بر روی دیوار محکم شوند.

تصاویر دستگاه انکوباتور


 

 

انواع انکوباتور ارائه شده در شرکت ویتا طب کوشا
شما میتوانید با مراجعه به بخش تجهیزات آزمایشگاهی، فروشگاه انکوباتور، با انواع انکوباتورهای ارائه شده در www.4lab.ir، آشنا شوید.


 

برای اطلاعات بیشتر به صفحه اصلی ویتاطب کوشا مراجعه کنید


 

توسط : ADMIN | تاریخ : 1395/03/20 | نظرات