همه چیز درباره تست سالت اسپری

تجهیزات آنالیز دستگاهی_ تجهیزات آنالیتیکال_ سالت اسپری (Salt Spray)

فروشگاه سالت اسپری
 
    آزمون سالت اسپری (مه نمکی یا پاشش نمک) یک شرایط محیط خورنده کنترل شده و تسریع شده را فراهم می نماید که مرتبط با اطلاعات مربوط به مقاومت به خوردگی قطعات صنعتی پوشش داده شده می باشد تا از اين طريق ميزان حفاظت سطح موردنظر در برابر خوردگي مورد بررسي قرار گيرد.
    یکی از متداول ترین محیط های مورد آزمایش ، محفظه مه نمکی (سالت اسپری) است که بر اساس استاندارد ASTM B-117 کار می کند. پس از آماده سازی ، نمونه های پوشش خورده می بایست با زاویه  30 – 15 درجه نسبت به عمود و ترجیحا موازی با جهت اصلی جریان نمک درون محفظه و سطح مورد آزمایش رو به بالا قرار گیرد. نمونه ها به هیچ وجه نباید با همدیگر برخورد کنند. محلول نمکی مشتمل بر 5 وزن نمک طعام خالص به 95 وزن آب مقطر تهیه شود و حداکثر ناخالصی نمکی باید کمتر از 3/0 درصد باشد. هوای اعمال شده فشار حدود psi 25 – 10 را داشته باشد و محفظه دارای دمای c 7/1 – 1/1 + 35 باشد. اگر مشاهدات حداقل دوبار در روز انجام می گیرد باید فاصله 7 ساعت بین دوبار مشاهده رعایت شود. میزان پاشش آب نمک به گونه ای تنظیم گردد که برای یک سطح cm2 80 مقدار 1 تا  2ml  محلول در ساعت ریخته شود.
     آزمون مه نمکی، شامل آزمون مه نمکی خنثی،مه نمكي اسيد اسيتيك و مه نمكي اسيد استيك با شتاب دهندگي مس براي تخمين مقاومت خوردگي فلزات بدونٍ محافظ خوردگي يا داراي محافظ خوردگي دائم و يا موقتي به کار می رود.
    آزمون مه نمكي به ويژه براي تشخيص ناپيوستگي ها مانند سوراخ هاي ريز و عيوب ديگر در فلزات معين، اكسيد هاي آندي و پوششهاي تبديلي مفيد است .  آزمون مه نمكي خنثي در موارد زير بكار مي رود:
- فلزات و آلياژهاي فلزي ؛
- پوششهاي فلزي ( آندي و كاتدي) ؛
- پوششهاي تبديلي ؛
- پوششهاي اكسيد آندي ؛
- پوششهاي آلي روي مواد فلزي.
    آزمون مه نمكي اسيد اسيتيك و همین طور آزمون مه نمكي اسيد استيك با شتاب دهندگي مس ،  براي آزمودن پوششهاي تزئيني از جنس مس+نيكل+كرم يا نيكل+كرم مفيد هستند. همچنين اين آزمون براي آزمودن پوشش اكسيدي روي آلومينيوم نيز مناسب تشخيص داده شده است.
    كليه روشهاي مه نمكي براي كنترل اينكه كيفيت نسبي مواد فلزي بدون محافظ خوردگي يا داراي محافظ خوردگي در وضعيت مناسب حفظ مي شوند يا خير مناسب مي باشند. نتایج حاصل از اين روش ها برای استفاده در آزمونهاي مقايسه اي جهت درجه بندي مواد نسبت به يكديگر از نظر مقاومت به خوردگي نمي باشد.
برای اطلاعات بیشتر به صفحه اصلی ویتاطب کوشا مراجعه کنید

توسط : admin | تاریخ : 1395/11/25 | نظرات