همه چیز در مورد تست سختی سنج رنگ

تجهیزات رنگ و رزین_ تست سختی سنج رنگ (Hardness Test)

فروشگاه تست سختی سنج رنگ

تست سختی رنگ به روش سختی سنج پاندولی (آونگی)

    سختی پاندولی به دو روش انجام می گیرد: روش پرسوز persoz و روش کونیگ Koenig. در روش پرسوز persoz ، زمان را برای دامنه نوسانی که از زاویه 12 درجه به 4 درجه کاهش می یابد اندازه گیری می کنند. در روش کونیگ Koenig ، زمان را برای کاهش از زاویه 6 درجه به 3 درجه اندازه گیری می کنند. سختی سنج کونیگ برای فیلم های رنگ و پوشش با سختی بالا به کار می رود و پرسوز بیشتر برای رنگ و پوشش هایی که فیلم آنها تقریبا نرم می باشد کاربرد دارد.
روش انجام آزمون
    رنگ را با ضخامت دلخواه روی صفحه سخت مانند شیشه یا فلر اعمال کرده و پس از خشک شدن عمقی فیلم را در دمای 2 ± 23 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5% ± 50 برای حداقل 16 ساعت قرار دهید.
   فیلم رنگ را در جایگاه مخصوص روی سختی سنجی قرار دهید و با نشانگر تراز به وسیله پیچ های زیر دستگاه سطح را تنظیم می کنیم و با توجه به اینکه کدام نوع سختی سنج است مراحل زیر انجام می شود:
الف-  سختی سنج کونیگ
آونگ را روی عدد ◦6 تنظیم کرده و با رها کردن آونگ کرونومتر را نیز بزنید. زمان لازم برای میرایی در محدوده ◦6 تا ◦3 را یادداشت کنید.
آزمایش را حداقل دو بار تکرار نمایید.
ب – سختی سنج پرسوز
آونگ را روی عدد ◦12 تنظیم کرده و با رها کردن آونگ کرونومتر را نیز بزنید. زمان لازم برای میرایی در محدوده ◦12 تا◦4 را یادداشت کنید.
آزمایش را حداقل دو بار تکرار نمایید.
نتیجه گزارش:
موارد ذیل حائز اهمیت می باشد.
تست سختی رنگ به روش سختی سنج مدادی (قلمی)
استاندارد های آزمون
برای این تست دو استاندارد اصلی وجود دارد: ASTM D3363 و JIS K-5600-5-4
ASTM D3363 اجازه انجام آزمون به صورت دستی و بدون نگهدارنده را می دهد اما برای این که نتایج تست تکرارپذیر باشد بهتر است از دستگاه سختی سنج مدادی استفاده کنید.
نقاط ضعف
      بزرگترین ضعف این تست این است که تنوع روش های انجام تست برای تعیین مقدار سختی مدادی فیلم بسیار زیاد است. با اینکه دو روش استاندارد اصلی وجود دارد، بسیاری از شرکت ها روش های مخصوص خودشان را برای سنجش "سختی مدادی" فیلم هایشان به کار می گیرند. یک روش معمول تغییر تست این است که وزن بار مورد استفاده توسط دستگاه تست مدادی را کم کنیم. هر چه فشار روی مداد کمتر شود، احتمال خراش فیلم کم می شود، بنابراین "مقدار سختی مدادی بالاتری" به دست می آید. برای مقایسه سختی مدادی فیلم های مختلف ، حتما روش تست را چک کنید تا مطمئن شوید مقایسه درستی انجام می دهید.
برای اطلاعات بیشتر به صفحه اصلی ویتاطب کوشا مراجعه کنید

توسط : admin | تاریخ : 1395/11/26 | نظرات