همه چیز درباره کالریمتر| خرید- فروش و قیمت کالریمتر

کالریمتر-تجهیزات آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاهی_ کالریمتر Calorimeter

     کالریمترها که در زبان فارسی با کلریمترها یا همان رنگ سنج ها اشتباه گرفته می شوند، دستگاه های پیشرفته ای برای اندازه گیری تغییرات آنتالپی (میزان گرمای تولید شده و یا از دست رفته در حین انجام واکنش)، تعیین ظرفیت گرمایی و در نهایت اندازه گیری تغییرات فیزیکی واکنش های مختلف شیمیایی هستند.
     این دسته از تجهیزات آزمایشگاهی که با ابداع و ایجادشان، تحولی در اندازه گیری ویه میزان آنتالپی واکنش های شیمیایی شدند، مصون از خطا نیستند. بدین معنی که آن میزان تغییرات مصاحبه شده می تواند درصدی خطا بسته به نوع مشخصی از آن کالریمترها، و نوع ساخته شده آن، ایجاد کند. اما همه انواع کالریمترها و از همه برندهای ساخته شده، یک ویژگی یکسان دارند و آن اینکه دستگاه طوری ساخته شده است در حین اندازه گیری آنتالپی واکنش شیمیایی، هیچ تبادل گرمایی بین دستگاه و محیط بیرونی صورت نمی گیرد و یا اینکه این موضوع به حداقل مقدار خود رسیده است.
    اما همانطور که انواع مختلفی از تجهیزات آزمایشگاهی بسته به نوع فعالیت آنها وجود دارد، انواع مختلفی از کالریمترها نیز به وجود امده است که تعدادی از انواع آنها که در آزمایشگاه های ایران نیز مورد استفاده قرار می گیرد، با نام های کالریمترهای اسکن تفاضلی، کالریمترهای سنجش حجمی که نوعی از تیتراسیون است، کالریمترهای ساده ای که تنها از یک دما سنج ساخته شده اند که به محفظه فلزی پر از آبی که در بالای ناحیه احتراقی قرار گرفته است، تعبیه شده است، کالریمترهای هم دما و یا ایزوترمال و در نهایت کالریمترهای افزایش دهنده آهنگ واکنش را شامل می شود.
هر کدام از این نوع کالریمترها می تواند توضیحات مفصلی داشته باشد که در اینجا از توضیح آنها خودداری کرده ایم. اما می توانید با انواع مختلف مدل های کالریمترهای آیکا و قیمت آنها، به صفحه فروشگاهی کالریمترها مراجعه کنید.

توسط : admin | تاریخ : 1395/12/14 | نظرات